Kam s vodou z bazénu?

BAZÉNY v AKCI →

Kam s vodou z bazénu?

Buďte ekologičtí a ušetřete pitnou vodu! Po skončení plavecké sezóny se mnoho lidí ptá, kam s vodou z bazénu. Máme pro Vás několik návrhů, jak s touto vodou naložit šetrně a užitečně.

Zahradní zavlažování: Voda z bazénu obsahuje minerály a chlór, které jsou pro rostliny užitečné. Připojte hadici k filtru a použijte tuto příležitost pro zavlažování zahrady. Vaše rostliny ji ocení!

Napouštění nádrží: Pokud máte na zahradě menší nádrže s rybkami nebo jinými vodními živočichy, můžete vodu z bazénu použít na jejich napouštění. Ujistěte se však, že voda je dostatečně čistá a nemá vysoký obsah chlóru.

Úklid: Pokud je voda kvalitní a udržovaná, můžete ji použít na úklid okolí bazénu nebo dokonce i na mytí auta.

Díky těmto tipům můžete využít vodu z bazénu s rozumem a šetřit tak zdroje pitné vody. Každý příspěvek k ochraně životního prostředí se počítá!

bazén

Blog – Kam s vodou z bazénu?

Kam s vodou z bazénu?

1. Možnosti recyklace

Po skončení letní sezóny se mnoho majitelů bazénů v České republice ptá, co udělat s vodou, která se v jejich bazénech nachází. Jednou z možností je vyhazování této vody, což je neekologické a plýtvá přírodními zdroji. Existují však i jiné možnosti, jak s touto vodou naložit.

2. Odklonění vody do zahrady

Jednou z možností je odklonění vody z bazénu do zahrady. Voda z bazénu je bohatá na živiny, které mohou pozitivně ovlivnit rostliny ve vaší zahradě. Při správném odběru vody můžete minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

3. Lokální vodyník

Další možností je využití tzv. lokálního vodyníku. Jedná se o nádrž, která umožňuje zachytávat a uchovávat vodu z různých zdrojů, včetně bazénů. Tuto vodu lze následně využít pro splachování toalet, zalévání zahrady nebo dokonce pro praní prádla.

4. Sdílení s okolím

Posledním řešením, které bychom mohli zmínit, je sdílení vody z bazénu s okolím. Pokud máte sousedy nebo známé, kteří by ocenili vodu z bazénu například pro zalévání zahrady, můžete jim tuto možnost nabídnout. Rostliny v jejich zahradě určitě ocení kvalitní a živnou vodu.

Zdroj informací: Odborné časopisy

bazeny

FAQs – Kam s vodou z bazénu?

Časté dotazy

Zakazuje se vypouštění vody z bazénu do kanalizace?

Pro vypouštění vody z bazénu do kanalizace je třeba dodržovat místní předpisy. Některá města nebo obce mohou mít omezení ohledně vypouštění odpadní vody a vyžadovat speciální opatření, například filtrování nebo čištění vody před jejím vypuštěním.

Jaká je alternativa k vypouštění vody z bazénu?

Existuje několik možností, jak alternativně nakládat s vodou z bazénu. Můžete tuto vodu recyklovat a znovu použít na napouštění bazénu, zalévání zahradních rostlin nebo využití ve venkovní úpravě. Další možností je kontaktovat místní středisko pro úpravu odpadní vody a zjistit, zda přijímají vodu z bazénů pro recyklaci nebo další využití.

Je voda z bazénu škodlivá?

Voda z bazénu může obsahovat chemické látky, které jsou používány na úpravu vody a udržování bazénu ve správném stavu. Přestože tyto látky obecně nejsou škodlivé v nízkých koncentracích, je stále důležité správně nakládat s odpadní vodou z bazénu a dodržovat pokyny výrobce pro používání chemikálií.


bazeny

Kam s vodou z bazénu

Kam s vodou z bazénu

Doporučené způsoby likvidace vody z bazénu

Pokud jste se rozhodli vypustit vodu z vašeho bazénu, je důležité to udělat správným způsobem. Níže uvádíme několik doporučených variant likvidace této vody:

  • Přívodní kanalizace – pokud máte možnost připojit bazénovou vodu ke kanalizaci, je to nejjednodušší a nejekologičtější způsob likvidace vody.
  • Podle pokynů místních autorit zjistěte, zda je možné vypustit bazénovou vodu do okolní přírody či odpadového potrubí.
  • Využití pro zálivku rostlin a zahradních ploch – v případě, že bazénová voda neobsahuje žádné chemikálie a fungicidy, můžete ji využít pro zálivku rostlin nebo na zalévání zahrady.

Ekologické způsoby likvidace vody z bazénu

Existuje několik ekologických přístupů, jak likvidovat vodu z bazénu s minimálním dopadem na životní prostředí:

  1. Přepuštění vody do dešťové nádrže nebo odklon vody do přírodního příjmu (jako je například potok nebo jezero) – tímto způsobem minimalizujete plýtvání vodou a napomáháte zachování vodního ekosystému. Je však důležité předem zkontrolovat platná pravidla a regulace v této oblasti.
  2. Recyklace vody – pokud máte k dispozici vhodné vybavení, můžete zvážit recyklaci bazénové vody. Existují systémy, které dokáží filtrovat a čistit použitou vodu, takže může být znovu použita v bazénu.

Obecné tipy pro vypouštění bazénové vody

Při likvidaci vody z bazénu je důležité dbát na následující základní zásady:

  • Nikdy nevypouštějte chemikáliemi zasaženou vodu do okolní přírody, to může poškodit rostlinstvo nebo zvířata.
  • Pokud máte pochybnosti ohledně vypouštění vody, kontaktujte místní autority nebo odborníky na životní prostředí.

Pro více informací o bazénech a vší související problematice můžete navštívit Wikipedii – Bazén.


bazen

Kam s vodou z bazénu?

– Voda z bazénu nelze vypouštět prostě do kanalizace.
– Při správném postupu lze využít vodu z bazénu na jiné účely.
– Možnosti využití vody z bazénu zahrnují zalévání zahrady, mytí auta nebo splachování toalet.
– Při využití vody z bazénu na zalévání je důležité správné zacházení s chemikáliemi a pH hodnotou vody.
– Pro využití vody na mytí auta je nutné odstranit všechny zbytky chlóru nebo jiných prostředků.
– Pomocí speciálních systémů lze vodu z bazénu recyklovat a dále používat v bazénovém systému.
– Využití vody z bazénu na jiné účely může pomoci udržet životní prostředí a také snížit náklady na vodu.

BAZÉNY v AKCI →

Pokud se vám náš článek líbil, budu rád, když si přečtěte nějaký další článek a případně nám napíšete i vaší zkušenost s výrobou nebo výběrem bazénu.

Kategorie – bazény

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *